Játékszabályzat

És eljött az ideje, hogy komolyra fordítsuk a szót, mert néha azt is kell.

„Utálom a VUVUZELÁT, de akarok egyet!” - AEGONdirekt.hu

1. Részvételi feltételek

1.1. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

1.2. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az 2. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel az 1.1. pontbeli feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező (az AEGONdirekt.hu Zrt.) a nyereményjáték oldalon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé teszi 2010. december 31-ig.

1.3 A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.

2. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele a regisztráció.

A regisztráció keretében megadott adatait az AEGONdirekt.hu Zrt.(Szervező) visszavonásig, az alább közölt célból kezeli és adja át ugyanezen célból és ideig az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., az AEGON Hitel Zrt., valamint az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. részére.

Az AEGONdirekt.hu Zrt., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük, illetve ugyanezen célból és időtartamra átadjuk az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagja számára.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát a https://www.aegondirekt.hu/info/leiratkozas.php oldalon, vagy eljuttathatja a következő e-mail címre: info@aegondirekt.hu. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy más személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő és az adatátadással érintett adatfelhasználók visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

A játék befejezése: 2010. július 2. 16 óra 00 perc
A nyereményakciót az AEGONdirekt.hu Zrt. szervezi.

3. A nyertesek sorsolása

3.1.A sorsolás helyszíne: AEGONdirekt.hu Zrt. (1085-Budapest, Kálvin tér 11-12.)

A sorsolások időpontja: 2010. július 12. 11:00 óra, a sorsolás algoritmus segítségével történik, amely garantálja a véletlenszerűséget. A sorsolást az AEGONdirekt.hu Zrt cégvezetője felügyeli.

A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

3.2 A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó regisztrál, valamint megtippeli, hogy a 2010-es futball világbajnokságot melyik ország nyeri meg. A helyesen tippelő felhasználók között 100 darab VUVUZELA kerül kisorsolásra.

3.3. Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően kap egy virtuális sorsjegyet, amellyel – helyes tipp esetén – automatikusan részt vesz a sorsoláson. A játékosnak lehetősége van arra, hogy barátait vagy ismerőseit is meghívja a játékba a regisztrációt követően kapott link segítségével. A linket a játékos ismerősei és barátai körében szabadon terjesztheti bármilyen – nem törvénysértő - módon. Ha a játékos ismerősei vagy barátai is regisztrálnak a játékba, és azok közül bármelyik helyesen tippel és sorsolás útján nyer, akkor az a játékos is nyer, aki a nyertest meghívta. A meghívásos rendszerben jogosultság a nyereményre csak 1 szintig lehetséges, azaz csak a játékba hívó és hívott egymás közötti közvetlen viszonyában érvényes oly módon, hogy ha a meghívott játékos, akkor a meghívó játékos is nyer. A sorsjegy nem ruházható át.

3.4. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék elvész.

3.5. A nyertes a nyeremény átvételére az értesítő e-mail vagy telefonbeszélgetést követő 30 naptári napon belül jogosult. A nyeremény az erről szóló egyeztetés eredményeként csak személyesen vehető át a nyereményjáték szervezőjének székhelyén.

3.6. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a szervező rendezi.

3.7. A játékban nem vehetnek részt az AEGONdirekt.hu Zrt., az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és hozzátartozói.

Cégadatok

Cégnév: AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 01-10-045867
Adószám: 14169285-4-43
Tel: (1) 476 66 26
Fax: (1) 476 66 30
Web: www.aegondirekt.hu
Email: info@aegondirekt.hu


« vissza a vuvuzela nyeréshez...